Uw Privacy

AVG

In het kader van de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens, ben ik verplicht u te informeren welke informatie ik aan u vraag, waarom ik dit vraag, hoe ik dit verwerk, bewaar en beveilig.                                                         

Persoonsgegevens:  Algemene en Bijzondere persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, zorgverzekeraar met klantnummer, bankrekeningnummer en gezondheidsgegevens. 

Dossier:  De informatie wordt verwerkt in een dossier, om de doelen van de therapie te behalen en ten behoeve van de financiële administratie. Een dossier wordt digitaal / beveiligd vastgelegd. U heeft recht op inzage / rectificatie / wissen van uw persoonsgegevens. De bewaartermijn van een dossier is 20 jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Behandelovereenkomst en een Privacyverklaring Overeengekomen en ondertekend tijdens de eerste voetreflexafspraak behoren tot het dossier.

Geheimhouding:  Ik heb een geheimhoudingsplicht, op grond van de Beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim. Eventueel bespreek ik met collega-therapeuten casuïstiek uit mijn praktijk. Dit gebeurd altijd anoniem. Alle collega’s hebben een geheimhoudingsplicht                                                                                               

Verwerkingsovereenkomst:  Met mijn ICT-specialist en met mijn accountant heb ik een Verwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarnaast heb ik ook met een collega voetreflextherapeut een Verwerkingsovereenkomst afgesloten (indien ik tijdelijk / langdurig afwezig ben in mijn praktijk). Indien nodig zijn gegevens voor hen in te zien.                                                                                                                    

Hoe worden uw gegevens bewaard (data): De PC is beveiligd d.m.v. wachtwoord en encryptie. Back-up wordt geregeld uitgevoerd.

Datalek Indien zich een data lek voordoet, wordt u hierover geïnformeerd en ben ik verplicht een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl   

 

 ©2020 Jeanette Schräder VoetSoul Praktijk voor Voetreflextherapie  Tuinkers 14 Oisterwijk  T: 0642735547 │ KvK: 17267589  │ BTW-id: NL001549460B41